STACJE - FIGURY

Figury umieszczone są w mniej więcej równych odległościach od siebie, przez co nie zawsze pokrywają się z miejscami, w których oryginalnie znajdowały się kaplice Starej Kalwarii. Po wybudowaniu kilku stacji Nowej Kalwarii, figury przedstawiające modlitwę w Ogrójcu oraz I i II stację umieszczono przy płocie. Figura stacji X znajduje się naprzeciw nowej stacji X. Figura stacji XIII znajduje się przy głównej ścieżce prowadzącej do zamku, będącego stacją XIV, nie pokrywając się z kaplicą stacji XIII i projektowaną nową kaplicą Grobu Pańskiego. 

Od 2022 roku figury przedstawiające modlitwę w Ogrójcu oraz I i II stację zostały umieszczone wzdłuż bocznej ścieżki, tworząc spójną całość z kolejnymi figurami. 

KONTAKT

Tel. do Ks. Proboszcza: 693 600 995

E-mail: parafia.ujscie@gmail.com

ADRES

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Mikołaja

Pl. Wiosny Ludów 1

64-850 Ujście

Strona stworzona za pomocą kreatora stron www Manifo.com. Wszelkie prawa zastrzeżone 2021