KALWARIA

KALWARIA UJSKA

Wychodząc znów głównem wejściem z kościoła, zwracamy się na lewo i wstępujemy po kilkunastych kamiennych stopniach na pagórek poświęcony, Męki i Śmierci Pana Jezusa - już jesteśmy na Kalwaryi. I na tem miejscu uroczem, wśród drzew i zieleni, na widok pierwszych już kaplic, słodycz jakaś nieopisanam jakieś dziwnie łagodne rozczulenie, jakaś cicha i pełna błogość radości zalewa serce człowiecze i z lubem rozrzewnieniem wodzisz wzrok po pięknej Kalwaryi na której stanęłeś. I rzeczywiście jest ona też piękna, jedyna w swem założeniu, kształcie i ozdobie kaplic i kapliczek.

Powyższy tekst pochodzi z książeczki "Kalwarya Ujska", wydanej pierwotnie w czerwcu 1910 roku, służącej jako przewodnik po Kalwarii Ujskiej. Została ona wybudowana z inicjatywy ks. Franciszka Renkawitza, proboszcza ujskiej parafii, który swoją posługę pełnił w latach 1890-1913. Budowę rozpoczęto w 1893 roku, a do 1908 roku wzniesiono łącznie 18 budowli - kaplic i kapliczek. 23 września 1908 roku miało miejsce erygowanie Drogi Krzyżowej na wzgórzu Góra Kalwarii w Ujściu. Każda stacja wyróżniała się innym stylem architektonicznym, wielkością czy elementami wystroju. Kalwaria w swoim pierwotnym kształcie nie przetrwała jednak długo. W latach 1942-1943 na polecenie zarządcy tzw. Kraju Warty, sukcesywnie wyburzano wszystkie budowle. Swój niechlubny udział w tym mieli także miejscowi Żydzi i Polacy, przetrzymywani w niemieckim obozie pracy. Po wojnie, już w 1946 roku, w miejscu dawnych kaplic ustawiono drewniane krzyże. Władze komunistyczne nie wyrażały zgody na odbudowę Kalwarii. W 1966 roku ruiny zamku zostały przekształcone w kaplicę Grobu Pańskiego. Z kolei w nocy z 2 na 3 czerwca 1976 roku, z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Floriana Łodziga, ustawiono na Kalwarii czternaście stacji Drogi Krzyżowej w formie figuralnej. W latach 1998-2010 trwały prace nad odbudową Kalwarii w zmienionym kształcie, w nowoczesnym wydaniu. Wybudowano cztery stacje (I, II, X i XIII), rozpoczęto budowę piątej (XIV), której nie ukończono. 

OŁTARZ I ODPUST 
KU CZCI NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA

...

...

Tzw. Pierwsza Kalwaria, wybudowana przez ks. Franciszka Renkawitza w latach 1893-1908. Zburzona w czasie II wojny światowej.

NOWA KALWARIA

W 1998 roku ks. Marian Kozłowski rozpoczął inicjatywę budowy Nowej Kalwarii, nawiązującej w jakimś stopniu do starych kaplic. Po wybudowaniu trzech stacji, w 2010 roku budowę przerwano. 

KONTAKT

Tel. do Ks. Proboszcza: 693 600 995

E-mail: parafia.ujscie@gmail.com

ADRES

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Mikołaja

Pl. Wiosny Ludów 1

64-850 Ujście

Strona stworzona za pomocą kreatora stron www Manifo.com. Wszelkie prawa zastrzeżone 2021