SAKRAMENTY

BIURO PARAFIALNE

INFORMACJE O SAKRAMENTACH I POGRZEBIE

CHRZEST

Udzielany w czasie Mszy świętej 

w sobotę o godz. 18.00 oraz

w niedzielę o godz. 11.00.

Zgłaszamy w godzinach otwarcia biura parafialnego.

DOKUMENTY:
- akt urodzenia dziecka
- dane chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres)

Jeżeli chrzestni nie są z naszej parafii, należy dostarczyć zaświadczenie z parafii ich aktualnego zamieszkania, że mogą być chrzestnymi.

W piątek bezpośrednio poprzedzający uroczystość chrztu odbywa się katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych (po Mszy wieczornej w kościele)

MAŁŻEŃSTWO

Data i godzina ustalana z Narzeczonymi. Termin warto zarezerwować z rocznym wyprzedzeniem, w godzinach otwarcia biura parafialnego.

Małżeństwo zawiera się w parafii zamieszkania kogoś z narzeczonych. Jeżeli Narzeczeni są spoza naszej parafii, należy dostarczyć zgodę proboszcza na przygotowanie i udzielenie sakramentu w naszej parafii.
DOKUMENTY:
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (wystawione nie wcześniej niż pół roku przed ślubem)
- świadectwo chrztu z parafii, w której przyjęto chrzest (przy odbiorze należy zaznaczyć, że jest potrzebne do ślubu)
- zaświadczenie o ukończonych naukach przedmałżeńskich 

POGRZEB

Termin do ustalenia w biurze parafialnym. Można zgłosić o dowolnej porze w ciągu dnia, po uzyskaniu aktu zgonu.

Jeżeli zmarły nie mieszkał na terenie naszej parafii, należy dostarczyć zgodę proboszcza ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej na pochówek w naszej parafii. 
DOKUMENTY:
- akt zgonu z USC
Jeżeli pogrzeb odbywa się na cmentarzu w Ujściu, Byszkach czy Chrustowie, Mszę świętą pogrzebową odprawiamy w kościele w Ujściu, następnie pochówek na cmentarzu.
Jeżeli pogrzeb odbywa się w Nietuszkowie, Nowej Wsi Ujskiej lub Mirosławiu, wszystkie obrzędy odbywają się tam. 

NAMASZCZENIE CHORYCH

Udzielany w czasie odwiedzin chorych

w I piątek i sobotę miesiąca lub na wezwanie.

NALEŻY PRZYGOTOWAĆ:
-biały obrus, krzyż i świece
- wodę święconą
ODWIEDZINY CHORYCH:
I piątek miesiąca - Ksiądz Proboszcz w Byszkach, Chrustowie, Nietuszkowie, Nowej Wsi Ujskiej i Mirosławiu

I sobota miesiąca - Wikariusze w Ujściu

KAPŁAŃSTWO

Jeżeli słyszysz głos powołania do kapłaństwa czy życia zakonnego, duszpasterze zawsze są gotowi porozmawiać i pomóc w rozeznaniu powołania.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Uroczystość odbywa się zawsze w trzecią niedzielę maja w czasie Mszy świętej o godz. 11.00.

Przygotowanie trwa od początku III klasy szkoły podstawowej. Prowadzą je Katechetki oraz Ksiądz Proboszcz.

DOKUMENTY:
- akt chrztu, jeżeli dziecko było chrzczone poza naszą parafią

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE (we wrześniu)

BIERZMOWANIE

Uroczystość najczęściej odbywa się wiosną, sakramentu udziela Ksiądz Biskup.

Przygotowanie trwa dwa lata, rozpoczyna się w ósmej klasie szkoły podstawowej, a sakrament udzielany jest w I klasie szkoły ponadpodstawowej. 

DOKUMENTY:
- akt chrztu, jeżeli kandydat był chrzczony poza naszą parafią

BIURO PARAFIALNE

WTOREK - po wieczornej Mszy świętej
ŚRODA - w godz. 8.30-9.30 oraz po wieczornej Mszy świętej
CZWARTEK - po wieczornej Mszy świętej

KONTAKT

Tel. do Ks. Proboszcza: 693 600 995

E-mail: parafia.ujscie@gmail.com

ADRES

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Mikołaja

Pl. Wiosny Ludów 1

64-850 Ujście

Strona stworzona za pomocą kreatora stron www Manifo.com. Wszelkie prawa zastrzeżone 2021